درباره سید ضیاءالدین شفیعی 
 عکس های سید ضیاءالدین شفیعی
 آثار سید ضیاءالدین ضفیعی
 تماس با سید ضیاءالدین شفیعی
 ورود به سایت
 بایگانی سخن های روزانه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

بوی ریا 


پر کرده ذهن دست‌ها را


ای کاش می‌شد جرعه‌ای بی رنگ و بو خورد!